PROGRAMUL OLIMPIADEI NAŢIONALE DE MATEMATICĂ,
EDIȚIA 66, BUCUREȘTI, 6-10 APRILIE 2015
REZULTATE FINALE
'; $conn=mysql_connect($hostname_ssmr, $username_ssmr, $password_ssmr); $db_selected =mysql_select_db($database_ssmr,$conn); $sql = "SET NAMES 'utf8'"; mysql_query($sql, $conn); $clasa= $_POST["clasa"]; if(!$clasa) $clasa='0'; $judet=$_POST["judet"]; if(!$judet) $judet='0'; echo "
"; echo "\n"; $query="SELECT distinct clasa from rezultate_finale order by clasa"; $result=mysql_query($query,$conn); $cateRanduri=mysql_num_rows($result); printf("

Clasa "); $query="SELECT distinct judet from rezultate_finale order by judet"; $result=mysql_query($query,$conn); $cateRanduri=mysql_num_rows($result); printf(" Judet "); echo "  

"; echo "
"; $query_string=""; if($judet<>"0") $query_string=$query_string.' and judet="'.$judet.'" '; if($clasa<>"0") $query_string=$query_string.' and clasa="'.$clasa.'" '; $query='SELECT nume_prenume, clasa, unitate_localitate,judet, p1,p2,p3,p4,total,mecs,ssmr,baraj FROM rezultate_finale where 1=1'.$query_string.' order by clasa, id'; $result=mysql_query($query,$conn); $cateRanduri=mysql_num_rows($result); if($clasa<>"0") echo '

Clasa a '.$clasa.'-a'; if ($judet<>"0") echo ' Judetul: '.$judet.'

'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; //tabelul in care pune tot; $crt=0; for($i=0;$i<$cateRanduri;$i++) { $nume_prenume=""; $unitate_localitate=""; $scoala=""; $judet=""; $p1=""; $p2=""; $p3=""; $p4=""; $total=""; $premiu_mects=""; $premiu_ssmr=""; $premiu_baraj=""; $premiu=""; $nume_prenume=mysql_result($result,$i,0); $clasa=mysql_result($result,$i,1); $unitate_localitate=mysql_result($result,$i,2); $judet=mysql_result($result,$i,3); $p1=mysql_result($result,$i,4); $p2=mysql_result($result,$i,5); $p3=mysql_result($result,$i,6); $p4=mysql_result($result,$i,7); $total=mysql_result($result,$i,8); $premiu_mects=mysql_result($result,$i,9); $premiu_ssmr=mysql_result($result,$i,10); $premiu_baraj=mysql_result($result,$i,11); if($premiu_mects) { $medalie++; if($premiu_mects=='I') $premiu=$premiu.' '; if($premiu_mects=='II') $premiu=$premiu.' '; if($premiu_mects=='III') $premiu=$premiu.' '; if($premiu_mects=='M') $premiu=$premiu.' '; } if($premiu_ssmr) { $medalie++; if($premiu_ssmr=='Aur') $premiu=$premiu.' '; if($premiu_ssmr=='Argint') $premiu=$premiu.' '; if($premiu_ssmr=='Bronz') $premiu=$premiu.' '; } if($premiu_baraj) { $medalie++; $premiu=$premiu.' '; } $crt=$crt+1; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; } printf("
Crt.Nume și prenumeClasaUnitatea de înv./localitateaJudețP1P2P3P4TotalPremiu
'.$crt.'. '.$nume_prenume.' '.$clasa.' '.$unitate_localitate.''.$judet.''.(is_numeric($p1)?$p1:'Abs.').''.(is_numeric($p2)?$p2:'Abs.').''.(is_numeric($p3)?$p3:'Abs.').''.(is_numeric($p4)?$p4:'Abs.').''.$total.''.$premiu.'
"); mysql_close($conn); ?>