OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE MATEMATICĂ,
EDIȚIA 66, BUCUREȘTI, 6-10 APRILIE 2015
CRITERII DEPARTAJARE

În cazul unor concurenți cu punctaje totale egale, departajarea lor se va face, în ordine descrescătoare, după următoarele criterii:

  1. Cel mai mare punctaj obţinut la una dintre probleme;
  2. În caz de egalitate la cel mai mare punctaj la o problema se aplică criteriul 1 pentru problemele rămase după pasul 1;
  3. In caz de egalitate după aplicarea primelor două criterii se aplică criteriul 1 pentru problemele rămase după pasul 2;
  4. In caz de egalitate după aplicarea primelor trei criterii departajarea se va face după punctajul obtinut la etapa judeţeană;
  5. In caz de egalitate după aplicarea primelor patru criterii departajarea se va face prin decizia comisiei centrale.

Comisia Centrală a stabilit noua Formula de calcul pentru punctajul cu care se intra in Baraje:

10•(1-D/P)

unde D este diferența de punctaj față de primul clasat, iar P este punctajul primului clasat.